ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

ไฟล์ดาวโหลด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^