ประชาสัมพันธ์ แก้ไขตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

เนื่องจากประกาศมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ตำแหน่งว่าง และได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว
ดังรายละเอียดที่ส่งมานี้ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^