ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืื่น
ตามมาตรา 38 ค (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ 

รายละเอียดกดที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^