ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตรัง เขต 2

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราขการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งบุคลากรอื่น


ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^