ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10

สพป.ตรัง เขต 2 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10

สถาบันพระปกเกล้า กำหนด 

โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.kpi.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวสายรุ้ง กันทวี 
หมายเลขโทรศัพท์ 021419717 
และนางสาวรัขนีพร วงษ์รัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ 021419698

รายละเอียดหนังสือ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^