ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศสำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รายละเอียดกดที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^