ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 ขายทอดตลาดอาคารชำรุด โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2
เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^