ประกาศขายทอดตลาดอาคารชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2

เรื่อง ทอดตลาดอาคารชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^