ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งโอนย้ายฯ ตน.นิติกร และ เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือำกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการ
        พลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
       ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2

รายละเอียดที่นี่ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^