ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^