รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/...moG7dp0s?usp=sharing

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^