รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
https://drive.google.com/file/d/1PyqDahpW9MZSGWh0_rxJvGih3SRnbo0T/view

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^