ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
http://trang2.go.th/datas/file/1674530218.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^