รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 21 โรง  คลิกรายละเอียด

 ห้วยยอด
 วัดควนไทร
    


กันตัง
  บ้านควนตุ้งกู    บ้านบางเป้า    บ้านปาเต    บ้านพระม่วง    บ้านหาดยาว    

สิเกา
บ้านพรุจูด   วัดไม้ฝาด    

วังวิเศษ
บ้านบางคราม    
  
 

 รัษฎา
บ้านคลองมวน 

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.  075-272373
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 23 เม.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^