ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ (นักศึกษาทุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ (นักศึกษาทุ

21 ต.ค. 2559 0 921

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการคร..

การรับสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
การรับสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง

12 ต.ค. 2559 0 864

ด้วย จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งข้าราชาการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ี่ยวชาญ สา..

ประสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรา
ประสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรา

12 ต.ค. 2559 0 866

ด้วย สป.ศธ. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นต่างๆ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่อง..

การสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรายพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งท
การสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรายพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งท

14 ก.ย. 2559 0 963

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผ..

การปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานี ศูนย์ตรัง
การปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานี ศูนย์ตรัง

30 ส.ค. 2559 0 930

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง มีกำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา..

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ

09 ส.ค. 2559 0 3,400

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง..

ประกาศผลการเมินผลการประเมิน (Best Practice) ของโรงเรียนในฝัน
ประกาศผลการเมินผลการประเมิน (Best Practice) ของโรงเรียนในฝัน

05 ส.ค. 2559 0 920

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง ผลการเมินผลการประเมินวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในฝัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 255..

โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน
โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน

04 ส.ค. 2559 0 921

โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน ขอให้ดำเนินการให้แล้ว ภายในวันที่ 5 ส.ค. 59 เวลา 12.00 น. ด้วยน่ะค่ะ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน สถา..

การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน
การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน

28 ก.ค. 2559 0 1,122

​​ การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน ดาวน์โหลดแอพฯ "พิกัดโรงเรียน" แจ้งโรงเรียนดำเนินการติดตั้งและเข้าบันทึกข้อมูลพิกัดด้วยแอพฯ ผ่านโทรศัทพ์มื..

การติดตั้ง และเข้าใช้งานระบบ G-Chat
การติดตั้ง และเข้าใช้งานระบบ G-Chat

28 ก.ค. 2559 0 780

แจ้งอีเมลล์สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น G-Chat ​ คลิกดูรายชื่ออีเมลล์ คลิกเช็คอีเมลล์ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น G-Chat คู่มือส..

ประกาศ รายชื่อผู้สอบสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช
ประกาศ รายชื่อผู้สอบสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช

27 ก.ค. 2559 0 1,424

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำ

22 ก.ค. 2559 0 1,155

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด คลิกดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนั
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนั

05 ก.ค. 2559 0 1,104

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงา..

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558

04 ก.ค. 2559 0 1,105

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558 รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 92020006 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 92020012 บ้านหนองเ..

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558

22 มิ.ย. 2559 0 1,169

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล SchoolMis ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 โรงเรียน ขอให้โรงเรียนดังกล่าวดำเนินจัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูลให้แล้วเ..

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง 2 ให้ทางโรงเรียน ประสานสถานีอนามัย
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง 2 ให้ทางโรงเรียน ประสานสถานีอนามัย

22 มิ.ย. 2559 0 889

ตามที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ขอข้อมูลตาม ทร.14 เด็กที่เกิด ปี พ.ศ.2557 ไปอำเภอต่าง ๆ นั้น ปรากฎว่า ทุกอำเภอไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ฉะนั้น ให..

ขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน
ขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน

10 มิ.ย. 2559 0 905

ขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน คลิกดูรายละเอียด

^