บุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โทร.0895879404

 • thumbnail

  นางสุดใจ ฉูมิ

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ โทร.0872811494

 • thumbnail

  นางเรณู ชูสังข์

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ โทร.0869475349

 • thumbnail

  นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.0850238432

 • thumbnail

  นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร.0822856681

 • thumbnail

  นางสาววนัญญา สมาธิ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร.0904946240

^