รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายทรงชัย ตรีภาพนาถ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทร.0970259893

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0970259893

อีเมล

^