รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางณที สุขไชยะ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0810871945

อีเมล

^