แผนปฏิบัติการฯ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบาย สพฐ.ปี2564-2565


สพฐ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ดร.อัมพร พินะสา

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของสพฐ.)    คลิกดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

----------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
คลิกรายละเอียด
กรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   คลิกดูรายละเอียด
----------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    คลิกรายละเอียด
กรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  คลิกดูรายละเอียด(ไฟล์ pdf)  
----------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562

 

 

^