schoolnews

การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”
การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”

22 เม.ย. 2563 0 972

ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL โรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562 ชื่อผู้วิจัย นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 -2562 คลิกดูรายละเอียด

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน

22 เม.ย. 2563 0 1,358

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562 ผู้รายงาน นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 256

รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลแบบสร้างเอง ประจำปีงบประมาณ 2562
รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลแบบสร้างเอง ประจำปีงบประมาณ 2562

22 ส.ค. 2562 0 1,074

รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลแบบสร้างเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการ เลือกสรรพนั
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการ เลือกสรรพนั

15 ก.พ. 2559 0 1,175

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการ เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน คลิกรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง

01 ก.พ. 2559 0 1,686

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คลิกรา..

1
^