schoolnews

โรงเรียนบ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอา
โรงเรียนบ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอา

02 พ.ย. 2559 0 1,625

โรงเรียนบ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียป.1 ก,อาคารอเนกประสงค์,อาคารอนุบาลแบบสร้างเอง คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ประกาศเผยแพร่ราคากลางการตกลงราคาจ้างปรับป
โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ประกาศเผยแพร่ราคากลางการตกลงราคาจ้างปรับป

02 พ.ย. 2559 0 1,361

โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม มีความประสงค์จะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก และส้วม แบบ รย.601/43 ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านวังหลาม ประกาศเผยแพร่กลางในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ
โรงเรียนบ้านวังหลาม ประกาศเผยแพร่กลางในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ

01 พ.ย. 2559 0 1,414

โรงเรียนบ้านวังหลาม ประกาศเผยแพร่กลางในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศตกลงราคาจ้างงานก่อสร้างส้วม สปช.604/45 แล
รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศตกลงราคาจ้างงานก่อสร้างส้วม สปช.604/45 แล

28 ต.ค. 2559 0 1,143

รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศตกลงราคาจ้างงานก่อสร้างส้วม สปช.604/45 และซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ คลิกรายละเอียด

รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

28 ต.ค. 2559 0 1,104

รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา และส้วมนร.หญิง 4 ที่/49 คลิกรายละเอียด

โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร
โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร

27 ต.ค. 2559 0 1,253

โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียน คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาค
โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาค

27 ต.ค. 2559 0 1,190

โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ขนาด ๕ ห้องเรียน คลิกดูรายละเอียด

รร.บ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
รร.บ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

05 ต.ค. 2559 0 1,524

รร.บ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางในการจัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ประจำปีงบ 2559 คลิกรายละเอียด1 | รายละเอียด2 | รายละเอียด3

รร.ห้วยยอด (กลึงฯ) ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
รร.ห้วยยอด (กลึงฯ) ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน

28 ก.ย. 2559 0 1,417

รร.ห้วยยอด (กลึงฯ) ประกาศราคากลางในการจัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ประจำปีงบ 2559 คลิกรายละเอียด

โรงเรียนบ้านหนองหมอ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อ
โรงเรียนบ้านหนองหมอ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อ

26 ก.ย. 2559 0 1,755

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหมอ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุการศึก
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุการศึก

01 ก.ย. 2559 0 1,377

โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิดดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านลำแพะ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางการศ
โรงเรียนบ้านลำแพะ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางการศ

01 ก.ย. 2559 0 1,507

โรงเรียนบ้านลำแพะ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางกา
โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางกา

29 ส.ค. 2559 0 1,446

โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี้

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางก
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางก

29 ส.ค. 2559 0 1,323

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี้

^