รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงาน (

รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงาน (8 รายการ)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง สปช.605/45 (ส้วม)  คลิกรายละเอียด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง ลานอเนกประสงค์ คลิกรายละเอียด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง สปช.605/45 (ส้วม) (โรงเรียนแม่เหล็ก) คลิกรายละเอียด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการก่อสร้าง อาคารห้องสมุด -ICT คลิกรายละเอียด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการก่อสร้าง สนามกีฬาอเนกประสงค์ คลิกรายละเอียด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง สนามฟุตบอล ฟ.1/42 คลิกรายละเอียด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู หลังคา ฝ้าเพดาน คลิกรายละเอียด
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน 8 แบบ สปช.105/29  คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 03 พ.ย. 2559
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^