รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร

รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ โครงการ จัดซื้อห้องสมุด ict   คลิกดูรายละเอียด
ราคากลาง รายการสื่อห้องสมุด ict ชุดที่ 1  
คลิกดูรายละเอียด
ราคากลาง รายการสื่อห้องสมุด ict ชุดที่ 2  คลิกดูรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 17 ก.ค. 2560
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^