โรงเรียนวัดโคกเลียบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนวัดโคกเลียบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Download

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^