ป้ายกำกับ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงรียนบ้านหนองศรีจันทร์

 การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงรียนบ้านหนองศรีจันทร์
 การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงรียนบ้านหนองศรีจันทร์

12 มิ.ย. 2562 0 595

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 4 ลักษณะของโรงรียนบ้านหนองศรีจันทร์ จ.ตรัง ปีการศึกษา 2560-2561 ชื่อผู้วิจัย : นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ปีการศึกษา : 2560-2561 คลิกดูราย

1
^