ป้ายกำกับ ประกาศโรงเรียนวัดโคกเลียบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนวัดโคกเลียบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
โรงเรียนวัดโคกเลียบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

13 ม.ค. 2564 0 204

ประกาศโรงเรียนวัดโคกเลียบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ

1
^