การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งฯ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยที่ 1  สถานที่เลือกตั้ง สพป.ตรัง เขต 2  รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยที่ 2  สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)  รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยที่ 3 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม  รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยที่ 4 สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา  รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยที่ 5 สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนบ้านบางสัก รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยที่ 6 สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนบ้านบ่อหิน  รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยที่ 7 สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนวัดควนเมา  รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยที่ 8 สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนต้นปรง  รายละเอียด


 

^