ขั้นตอนการประเมินวิทยฐานะ สพป.ตรัง เขต 2

ขั้นตอนการประเมินวิทยฐานะ สพป.ตรัง เขต 2

ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2  คลิกรายละเอียด (20/10/2558)

-  ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2  คลิกรายละเอียด (18/08/2558)

-  ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2  คลิกรายละเอียด (22/06/2558)

-  ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2  คลิกรายละเอียด (15/06/2558)

-  ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2  คลิกรายละเอียด (02/06/2558)

- ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2 คลิกรายละเอียด (25/05/2558)

- ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2 คลิกรายละเอียด1  | คลิกรายละเอียด 2

 

^