รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย..

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ของนางสาวนลินทิพย์ พรหมสังข์ ครู รร.บ้านหนองเสม็ด   คลิกดูรายละเอียด
 
   
th