ที่ตั้งสำนักงาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
359 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
Tel 0 7527 2050 Fax 0 7527 1076 e-mail : trang2@obec.go.th
^