การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคคลากร..

การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  คลิกที่นี้
 
   
th