ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสร..

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ สพฐ. สังกัด สพป.ตรัง เขต 2  คลิกดูรายละเอียด
 
   
th