ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเลือกบุคคลเป็นลู..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  คลิกดูรายละเอียด
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ของ สพฐ.  คลิกรายละเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ  คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  คลิกดูรายละเอียด
 
   
th