ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั..

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ สพฐ.  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ไม่สิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ สพฐ.  คลิกดูรายละเอียด
 
   
th