รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้า..

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกดูรายละเอียด
 
   
th