สพป.ตรัง 2 ประกาศประกวดราคารซื้อรถโดยสารขนาด 12 ..

ประกาศประกวดราคารซื้อรถโดยสารขนาด 12 ทีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กเล็กทรอนิกส์  คลิกดูรายละเอียด
 
   
th