แก้ไขห้องสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้า..

แก้ไขห้องสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณของ สพฐ. คลิกดูรายละเอียด
 
   
th