​ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชทั่วไป..

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ของ สพฐ.  คลิกรายละเอียด
 
   
th