ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู.. webmaster@trang2.g.. 28 สค. 2561 0 1657  

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ สพฐ. สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 คลิกดูรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระ.. webmaster@trang2.g.. 21 สค. 2561 0 94  

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ 11 คลิกดูรายละเอียด

รับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประ.. webmaster@trang2.g.. 21 สค. 2561 0 144  

รับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๘ คลิกดูรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการศึกษาฯ คลิกดูร..

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็.. webmaster@trang2.g.. 16 สค. 2561 0 1120  

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ สพฐ. คลิกดูรายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้ไม่สิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้า..

การประชุมเกี่ยวกับการประเมินวิทยะฐานะต.. webmaster@trang2.g.. 19 กค. 2561 0 224  

การประชุม "การซักซ้อมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยะฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ (ว 21/2560) คลิกที่นี้

ประกาศขายอาคารโรงเรียนบ้านแตะหรำครั้งท.. webmaster@trang2.g.. 11 กค. 2561 0 221  

ประกาศขายอาคารโรงเรียนบ้านแตะหรำครั้งที่ 3 คลิกดูรายละเอียด

รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและ.. webmaster@trang2.g.. 11 กค. 2561 0 134  

รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 3/2561 คลิกดูรายละเอียด

แจ้งรายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ.. webmaster@trang2.g.. 29 มิย. 2561 0 147  

แจ้งรายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการตามนโยบายของ สพฐ. ปีการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียด

รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและ.. webmaster@trang2.g.. 27 มีค. 2561 0 438  

รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 2 2561 คลิกดูรายละเอียด

ขายทอดตลาดอาคารชำรุดของโรงเรียนบ้านแตะ.. webmaster@trang2.g.. 12 มค. 2561 0 399  

ขายทอดตลาดอาคารชำรุดของโรงเรียนบ้านแตะหรำ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดูรายละเอียด

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การคัดเลือกโรงเรีย.. webmaster@trang2.g.. 28 ธค. 2560 0 485  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปี พ.ศ.2561 คลิกดูรายละเอียด

ร่าง กรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป.. webmaster@trang2.g.. 18 พย. 2560 0 646  

ร่าง กรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดูรายละเอียด

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบป.. webmaster@trang2.g.. 06 พย. 2560 0 9830  

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ แอปพลิเคช.. webmaster@trang2.g.. 31 ตค. 2560 0 340  

ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ แอปพลิเคชั่น กฏหมาย ป.ป.ช. คลิกดูรายละเอียด

การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน.. webmaster@trang2.g.. 12 ตค. 2560 0 1318  

การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) คลิกที่นี้

การประเมินคัดเลือกผลงานโรงเรียนในฝัน ป.. webmaster@trang2.g.. 19 กย. 2560 0 385  

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง การประเมินคัดเลือกผลงานโรงเรียนในฝัน ปี 2560 คลิกดูรายละเอียด

​ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการสร.. webmaster@trang2.g.. 21 สค. 2560 0 479  

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราชการ ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ G.. webmaster@trang2.g.. 15 สค. 2560 0 324  

รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ GFMIS คลิกดูรายละเอียด

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สพฐ.ส.. webmaster@trang2.g.. 11 สค. 2560 0 911  

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สพฐ.สัญจร คลิกดาวน์โหลด

เชิญข้าราชการครูรัลชมการถ่ายทอดสด เรื่.. webmaster@trang2.g.. 31 กค. 2560 0 294  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบข้อปัญหาเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม จึงกำหนดจัดการประชุม VDO Conference เรื่องระบบ..

 
   
th