บุคลากร

รองผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์

  รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

 • thumbnail

  นางชุลีกร ทองด้วง

  รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

 • thumbnail

  นางอรัญญา ณ ถลาง

  รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

 • thumbnail

  นายเอกรัฐ สมจิต

  รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

^