บุคลากร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นายแสวง ศรีพะเนิน

  ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางวัลภา จันทร์มีศรี

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสัมพันธ์ เซ่งหลี

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสำอาง ยอดทอง

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาลี ชีประวัติชัย

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวบุษบา สมาธิ

  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ

^