แผนปฏิบัติการฯ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของสพฐ.)    คลิกดาวน์โหลด
(ร่าง)กรอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกดูรายละเอียด
   
----------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
คลิกรายละเอียด
กรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   คลิกดูรายละเอียด
----------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    คลิกรายละเอียด
ร่างกรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  คลิกดูรายละเอียด(ไฟล์ pdf)        |   คลิกดูรายละเอียด (ไฟล์ Word)
----------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562   คลิกรายละเอียด

 
^