ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรั..

ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คลิกดูรายละอียด
 
   
th