การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน

Share
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
     นางพัทนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต.2 เป็นประธานเปิดงานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 2566
     ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในงาน “สานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 17 ปีการศ฿กษา 2566 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 2566 และระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร ต่อไป
     การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนในครั้งนี้ มีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง โรงเรียนบ้านสายควน โรงเรียนกมลศรี โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว โรงเรียนบ้านโตน โรงเรียนบ้านบางค้างคาว โรงเรียนบ้านแหลมไทร โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม โรงเรียนบ้านพรุเตย และโรงเรียนเทศบาลตำบลควนกุน กำหนดโรงเรียนเป็นศูนย์การแข่งขันแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย
     1. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ภาษาต่างประเทศและการศึกษาพิเศษ
     2. ศูนย์การเแข่งขันโรงเรียนกมลศรี (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพ
     3. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านสายควน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
     4. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทศบาลตำบลควนกุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขศึกษาและพละศึกษา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top