ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Share
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
     นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งผลการพิจารณามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 222 ราย ดังนี้
ชั้นสายสะพาย
     – ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 3 ราย
ต่ำกว่าสายสะพาย
     – ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) จำนวน 71 ราย
     – ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) จำนวน 26 ราย
     – ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) จำนวน 111 ราย
     – เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จำนวน 1 ราย
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จำนวน 10 ราย
ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top