บุคลบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันจักรี

Share

บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 (กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนโยบายและแผน) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันจักรี ณ วัดควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แยกย้ายกันปฏิบัติงานจิตอาสา เช่น กวาดลานวัด และรอบ ๆ บริเวณวัด เก็บขยะ ตัดหญ้า ล้างทำความสะอาด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top