บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

Share

นางอัมพิกา  อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ วัดนิโครธารม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top