ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สพป.ตรัง เขต 2 “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา”

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สพป.ตรัง เขต 2 โดยมีนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ นายปรีชา หมีนคลาน นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 133 โรง เข้าร่วม เพื่อรับทราบนโยบายและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม    อันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

 

มีการชี้แจงในประเด็นสำคัญ เช่น การะดมทุน 60 ปี ครองราชย์ ,การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน, การขับเคลื่อนโรงเรียนสุขาดี มีความสุข ,การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา,มาตรการในการสอบบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2567 และการเปิดโอกาสให้อภิปราย ซักถาม

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top