ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 2/2567

Share

สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 2/2567  โดยมีนายวินัย  ทองรัตน์  เป็นประธาน นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.ตรัง เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567     

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top