พสน.เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2566

Share
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
     นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน อาทิ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ร.ต.อ.สายัณห์ ด้วงชู สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด นายวิชาญ หาญณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสังกัดและปล่อยขบวนออกตรวจตามพื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top